Når noget skal tømmes og renses

Alle kloaksystemer skal løbende vedligeholdes hvis du vil undgå ubehagelige overraskelser. Køkkenbrønde, brønde ved tagnedløb og tagrender bør renses mindst én gang om året.

Det meste kan du sagtens gøre selv, men vi hjælper dig selvfølgelig gerne.

Har du behov for at få suget nogle brønde eller spulet nogle kloakledninger, har vi de helt rigtige løsninger. Vi råder over en række moderne slamsugere forsynet med højtryksspulere, og udstyret til løsning af mange forskellige typer af rensningsopgaver.

Arbejdet udføres selvfølgelig af rutinerede medarbejdere med mange års erfaring. På den måde sikrer vi bedst en hurtig, effektiv og økonomisk løsning af den opgave du står overfor.

Har du spørgsmål, behov for et godt råd eller et godt tilbud, er du altid meget velkommen til at kontakte os.