Handelsbetingelser

Gældende for Byens Bedste Kloakservice ApS ved salg og levering af serviceydelser til kunder gennem Byens Bedste Kloakservice ApS online bestillingssystem og ved anden henvendelse fra kunden.

Generelt
Information om Byens Bedste Kloakservice ApS:

Byens Bedste Kloakservice ApS
Hvidsværmervej 163 F
2610 Rødovre
Danmark

Telefon: 7199 2333
E-mail: mail@kloakservice.info
CVR-nr.: 40389997

Normal åbningstid:
Hverdage, undtagen lørdage, kl. 07:00 - 16:00

Byens Bedste Kloakservice ApS har dog et beredskab, der løser opgaver hele døgnet, året rundt.

Udenfor normal åbningstid vil det være vagthavende hos Byens Bedste Kloakservice ApS, der tager sig af kundens henvendelse.

På virksomhedens hjemmeside (kloakservice.info) findes aktuelle åbningstider, kontaktoplysninger og kontaktformular, hvor virksomheden også kan kontaktes uden for normal åbningstid, hvorefter Byens Bedste Kloakservice ApS kontakter kunden hurtigst muligt.

Bestilling
Bestilling af en serviceydelse foregår gennem Byens Bedste Kloakservice ApS online bestillingssystem eller ved anden henvendelse fra kunden til Byens Bedste Kloakservice ApS, herunder telefonisk henvendelse, via e-mail eller brev.

For standardprodukter har Byens Bedste Kloakservice ApS fastsat nogle standardpriser, som fremgår af produktbeskrivelserne på virksomhedens hjemmeside (kloakservice.info).

Under bestillingen kan kunden i indkøbskurven se hvad der bestilles, inklusive den samlede pris og leveringsbetingelser for den pågældende serviceydelse.

Bestillingen kan til enhver tid rettes eller annulleres under forløbet.

Bestillingen er først gennemført, når kunden har godkendt Byens Bedste Kloakservice ApS handelsbetingelser og indtastet betalingsoplysninger.

Efter afsendelse af bestilling modtager kunden en e-mail med en ordrebekræftelse.

Aftalen, der indgås ved afsendelse af bestillingen, opbevares af Byens Bedste Kloakservice ApS.

Anmodning om tilbud på en serviceydelse, der afviger fra standardprodukterne, kan foregå gennem Byens Bedste Kloakservice ApS online bestillingssystem, eller ved anden henvendelse fra kunden til Byens Bedste Kloakservice ApS.

På baggrund af anmodningen udarbejdes et tilbudsprodukt, som kan bestilles gennem Byens Bedste Kloakservice ApS online bestillingssystem jf. ovenstående.

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser.

Når kunden handler med Byens Bedste Kloakservice ApS indgås aftaler på dansk.

Hvis kunden ønsker, at modtage en kopi af sin ordrebekræftelse, skal kunden anmode om dette via e-mail (mail@kloakservice.info).

Betaling
Såfremt kunden bestiller en serviceydelse gennem Byens Bedste Kloakservice ApS online bestillingssystem, kan kunden betale for serviceydelsen online med Dankort/Visa Dankort. Der tages ikke gebyr ved betaling på virksomhedens hjemmeside (kloakservice.info).

Beløbet hæves først på kundens betalingskort, når den aftalte serviceydelse er leveret til kunden. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, kunden har godkendt ved købet.

Byens Bedste Kloakservice ApS anvender SSL (Secure Socket Layer) til at kryptere betalingsoplysninger i sit betalingssystem.

Uvedkommende kan derfor ikke aflæse kundens kortnummer eller andre informationer under eller efter transaktionen.

Data fra transaktion med betalingskort anvendes kun i forbindelse med den konkrete betaling. De gemmes ikke.

Pris
Den samlede pris for serviceydelsen vil ved online bestilling fremgå af bestillingsoversigten og ved anden henvendelse fra kunden oplyses af Byens Bedste Kloakservice ApS inden bestilling.

Efter bestilling vil den samlede pris ved online bestillingen og ved anden henvendelse fra kunden fremgå af ordrebekræftelsen.

Det er en forudsætning for serviceydelsernes prissætning, at rensningsbehovet er opstået under normal drift og ikke som følge af overbelastning, fejlagtig benyttelse af kloaksystemet, fremmedlegemer i kloaksystemet, faste aflejringer i kloaksystemet, eller fysiske skader på kloaksystemet.   

Levering
Byens Bedste Kloakservice ApS leverer serviceydelser hele døgnet indenfor det angivne dækningsområde, som kan ses på virksomhedens hjemmeside (kloakservice.info).

Tidsrummet for levering af den aftalte serviceydelse vil i forbindelse med bestillingen blive oplyst for kunden.

Byens Bedste Kloakservice ApS påbegynder levering af serviceydelsen hurtigst muligt efter modtagelse af bestillingen.

Fortrydelsesret
Der gælder som udgangspunkt ingen fortrydelsesret i forbindelse med bestilling af serviceydelser hos Byens Bedste Kloakservice ApS, idet Byens Bedste Kloakservice ApS straks efter modtagelsen af en bestilling påbegynder udførelsen af serviceydelserne.

Kunden har dog mulighed for at annullere en afgivet ordre, såfremt serviceydelsen endnu ikke er disponeret til udførelse.


Generelle forpligtelser
Det er en forudsætning for serviceydelsens normale gennemførelse, at adgangsveje til kloaksystemet er frit tilgængelige og let oplukkelige.

Kunden er forpligtet til at levere de informationer, der er nødvendige for at Byens Bedste Kloakservice ApS kan levere den ønskede serviceydelse.

Såfremt kunden ikke har leveret nødvendige eller korrekte informationer, kan Byens Bedste Kloakservice ApS ikke levere den aftalte serviceydelse, eller levering af serviceydelsen kan blive forsinket, ufuldstændig eller mangelfuld.

Sidder udstyr benyttet til levering af serviceydelsen fast i kloaksystemet som følge af forhold, der ikke kan lægges Byens Bedste Kloakservice ApS til last, dækker kunden alle omkostninger til frigørelse og retablering.   

Kunden kan ikke påregne at Byens Bedste Kloakservice ApS vil kontakte kunden med henblik på tilvejebringelse af oplysninger, som ikke er tilvejebragt af kunden selv.

Ændringer
Såfremt det under levering af den aftalte serviceydelse viser sig, at det er nødvendigt at anvende supplerende serviceydelser eller yderligere tid end først antaget, forbeholder Byens Bedste Kloakservice ApS sig ret til at foretage ændringer i forhold til en ordrebekræftet serviceydelse, herunder blandt andet af pris og leveringstid.

Byens Bedste Kloakservice ApS foretager dog ikke ændringen uden, at kunden har accepteret ændringen.

Såfremt parterne ikke kan blive enige om ændringen, vil serviceydelsen blive leveret i begrænset omfang og/eller mindre virkningsfuld end først antaget.

Reklamation
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse omgående rettet til Byens Bedste Kloakservice ApS gennem virksomhedens hjemmeside (kloakservice.info), via e-mail (mail@kloakservice.info) eller via brev.

Erstatningsansvar
Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler.

Bortset fra tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt kan Byens Bedste Kloakservice ApS samlede erstatningsansvar i relation til den leverede serviceydelse dog aldrig overstige det beløb, som kunden har betalt for serviceydelsen.

Byens Bedste Kloakservice ApS kan ikke pålægges ansvar for skade på kloaksystemet eller hos tredjemand, når disse er en konsekvens af serviceydelsens gennemførelse.

Byens Bedste Kloakservice ApS er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte har nogen forbindelse til den leverede serviceydelse, ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, tab af forventet besparelse, goodwill, eller lignende.

Force majeure
Ingen af parterne er ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af force majeure, herunder nedbrud af IT systemer, naturkatastrofer, arbejdsnedlæggelser, politisk uro, krig eller andre lignende tilfælde, som udtrykket normalt forstås i dansk ret.

Persondatapolitik
Med henblik på at kunne indgå en aftale med Byens Bedste Kloakservice ApS gennem Byens Bedste Kloakservice ApS online bestillingssystem, er det nødvendigt, at en forbruger som er kunde afgiver personlige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

 

Byens Bedste Kloakservice ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Gennemfører et køb af vores produkter
  • Opretter en kundekonto
  • Anmelder vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

 

Oplysningerne registreres hos Byens Bedste Kloakservice ApS, som er den dataansvarlige, og opbevares i min. 5 år i henhold til bogføringsloven.

Byens Bedste Kloakservice ApS benytter alene disse oplysninger til brug for levering af bestilte serviceydelser, ordrebekræftelse, betalingsopkrævning og lignende samt til interne statistiske formål.

Oplysningerne overdrages ikke til tredjemand. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.  

Forbrugeren kan til enhver tid få indsigt i, gøre indsigelse mod eller få rettet registrerede oplysninger ved henvendelse til Byens Bedste Kloakservice ApS. Dette kan gøres via e-mail (mail@kloakservice.info).

På Byens Bedste Kloakservice ApS hjemmeside (kloakservice.info) hvorunder Byens Bedste Kloakservice ApS online bestillingssystem findes, anvendes der cookies. Data fra cookies benyttes ikke til at indsamle personlige oplysninger.

På virksomhedens hjemmeside (kloakservice.info) anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for kunden.

Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer, hvordan afhænger af kundens browser. Vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Webstatistik
Byens Bedste Kloakservice ApS bruger en webstatistik på virksomhedens hjemmeside (kloakservice.info) hvilket betyder, at et statisksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Webstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere virksomhedens hjemmeside (kloakservice.info).

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister mellem parterne, der udspringer af eller i relation til et køb af serviceydelserne, der reguleres af nærværende handelsbetingelser, er udelukkende undergivet dansk ret.